animation graphic


Struktura koncernuSchenck Process funkcjonuje według matrycowej struktury organizacyjnej, gwarantującej osiąganie korzyści z obecności na rynku światowym z jednoczesnym utrzymaniem ścisłej współpracy pomiędzy naszymi oddziałami

Matryca zorganizowana jest wokół 5 Międzynarodowych Sektorów Działalności (MSD), mianowicie:


Ciężkiego (Przemysł materiałów budowlanych, cementowy, piaskowo-żwirowy i stalowy) 
Lekkiego(Przemysł chemiczny, spożywczy, farmaceutyczny, tworzyw sztucznych)
Wydobywczy(Przemysł wydobywczy)
Energetycznego(Przemysł elektrowni węglowych i inne)

Transportu i automatyzacji

(Procesy logistyczne - drogi i kolej)
  
*Uwaga: numery występujące po nazwach krajów oznaczają stowarzyszone jednostki prawne


« powrót

wagi  | przenośniki zgrzebłowe  | dozowniki  | biomasa

© 2010 Schenck Process Polska | Polityka prywatności i plików Cookie

we make processes work