animation graphic


Zakres działalności koncernu


Poniższe zasady przewodnie są kluczowe dla prowadzenia działalności przez Schenck Process zarówno w przypadku klientów krajowych jak i zagranicznych.

Jesteśmy zgodni co do tego, że:
 

  1. Naszym celem nadrzędnym jest poprawa technologii i wyników klienta.
  2. Wdrażamy najlepsze technologie i procesy, aby zagwarantować najlepsze wyniki.
  3. Gwarantujemy naszym klientom najwyższe kompetencje.
  4. Jesteśmy wyrozumiali i tolerancyjni wobec innych kultur .
  5. Szybkość, niezawodność i jakość są równie ważne.
  6. Trwała rentowność jest ważniejsza niż krótkotrwały sukces. 
  7. Cały zarząd i personel Schenck jest w pełni oddany Schenck Process, jego wizji i strategiom.
  8. Ciągle udoskonalamy nasze umiejętności i jesteśmy gotowi na nowe wyzwania.
  9. Nasze stosunki opieramy na zaufaniu, szczerości oraz uczciwej i otwartej komunikacji.
  10. Wiedza i doświadczenie Schenck Process jest ogólnie dostępna. « powrót

wagi  | przenośniki zgrzebłowe  | dozowniki  | biomasa

© 2010 Schenck Process Polska | Polityka prywatności i plików Cookie

we make processes work